Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Ljubomora žene

Written By Teza Antiteza on 20.10.14. | 20.10.14

Tačno je, ženu pokreće ljubav. Strast. Majčinski instinkt. No, izvor najenormnije količine energije u njoj svakako leži u ljubomori. Ljubomora je u samoj osnovi žene. Od nje je sazdana. Zašto je Eva uopšte zagrizla jabuku? Iz radoznalosti? Zato što je bila naivna? Lakovjerna? Ne...žena je lukavija i domišljatija i od samog đavla. Eva je zagrizla jabuku samo zato što je bila ljubomorna na Boga. Ne samo da je, po zmijinom nagovoru, htjela da bude poput Boga, ona je zapravo željela da osjeti svu visinu i sve najdublje ponore svoga izbora da odbije blagodeti raja i okusi neizvjesnost pakla samo da bi Bogu dokazala da joj se može da prkosi i njegovim intencijama.

Naravno da priglupi Adam to nikad nije shvatio. Kao što niti svi potonji adami nikad nisu uobzirili tu supstancijalnu ženinu odliku. Ona ne pristaje da igra po pravilima. Čak i kad su ista skrojena u njenu korist. Zapravo, tek u tom slučaju žena na to ne pristaje. Tek tad će ona da učini nešto potpuno neočekivano. Prevariće najboljeg mogućeg muža. Otiće za fukaru. Razbiće u paramparčad izvjesnost svoje lagodne budućnosti.

No, zašto je to tako? Na šta je to žena tačno ljubomorna? Otkud joj to? Ako nastavimo da razvijamo tezu iz prošlog teksta "Um i materija. Muškarac i žena" možemo reći da je to instinktivni refleks same Prirode. Da, žena je ništa drugo do Priroda. Osjemenjena Umom, odnosno muškarcem. Muškarac je ono sunce koje oplođuje Zemlju i čini da iz nje sve proklija. To svakako mora biti katkad krajnje frustrirajuće po ženu. Ona nije zadovoljna kvalitetom tog sjemena. Ona smatra da je, sama po sebi, daleko savršenija od toga da je osjemeni tako prosječna antiteza, nerijetko u vidu proćelavog, debeljuškastog Uma, kužnog i poluimpotentnog. I zaista, ko može biti zadovoljan takvim slijedom događaja? Ako je to matrica njenog bivstva, zašto žena i ne bi bila otpadnik, raskolnik, bludnica koja vječito ruši postavke Vaseljene? Zašto ne bi sablažnjavala, demaskirala ljigavo lice ogavnog arhitekte, smijala mu se u brk dok se podaje najnižim i najprljavijim njegovim slugama, samo da mu napakosti?

Tu dolazimo do važnog momenta. Žena je ljubomorna jer ne pristaje da bude od drugorazrednog značaja. Ne pristaje na sporednu ulogu koja joj je u ovom matriksu dodjeljena. Bez prava na žalbu. Bez prava na prigovor. Zato ide da uništi pravila i sistem. Bez obzira što je svjesna što će bezuslovno samo uništiti samu sebe. Samouništenjem ona dokazuje da je svemoćna. I tu pobjeđuje i arhitektu i Adama.

Zato ne treba sputavati njene prirodne impulse. Najviše što razuman čovjek može da uradi jeste da prihvati ženin put. Njena ljubomora može biti korisna, ponekad i simpatična u sivim danima dosadne jeseni. Ako je postavimo u željene koordinate ta ženina osobina može nam donijeti nadasve sočne zadovoljštine.

No, sreća je božija da je muškarcima ovaj tekst dosadio već na polovini drugog pasusa.

20.10.14 | 0 komentara

Um i materija. Muškarac i žena.

Written By Teza Antiteza on 13.10.14. | 13.10.14

Nema tu starijeg. Jedno ne proističe iz drugog. Nema nadređenog i podređenog u tom odnosu. Um je neuništiv, svakako. On je Promisao, on daje prosvjetljenje posvećenima. Njegov izraz je Logos sam Logos nije ništa drugo nego elementarna supstanca ili duša materije. Ali, ne samo to-smisao Logosa jeste kreacija koja vječno prati Materiju a upravo ta kreacija je odlika Uma.

Materija je takođe neuništiva. Ona samo prelazi iz jednog u drugi oblik, i tako daje smisao Promisli. Odnosno, materija potvrđuje misao Uma, dok Um ima smisla samo s Materijom. Materija je rodila Um koji ju je stvorio.
Jin i jang, muški i ženski princip, teza i antiteza. Nema jačeg. Ima neprestanog spajanja i dijalektike. Naravno, sukob između ta dva principa je vječan, ali to i jeste čar te harmonije budući da nikad ne dolazi do pucanja, razdvajanja, nego do vječnog spajanja u borbi i ratu. Žena se sklanja od muškarca kojeg stišće svojim koljenjima i drži ga čvrsto među nogama. Muškarac, pak, umuje o ženi dok o njoj čuluje, obožava je i čini je svetom dok istovremeno opoganjuje svaku njenu ćeliju, a čime je kupuje i obilježava za vjek vjekova. 


S druge strane, realno govoreći, treba ponekad malo zajebati filozofiju. Pitanje je ozbiljno: zašto su najinteligentnije žene ujedno i najbolje koke? I obrnuto. I na sve to-zašto se toliko lože na riječi uz sve drevnu res non verba?

I zašto tim najboljim, najinteligentnijim i najmačkastijim nema spasa? Da li su unaprijed osuđene? Da li ih se plaše pa je dovoljan samo neko ko nema šta da izgubi i ima dovoljno sličica u glavi da skucka par miliona godina alternativnih budućnosti za njih i da ih obori s nogu samo time što zna da priča i piše? Šta se desilo sa obrazovnim sistemom, bogtemazo? Da li to čitav sistem radi za svega par pametnjakovića koji se poput Heseovog Majstora Igre zezaju sa potencijalnostima i iznova i iznova kreiraju note koje manipulativnim ritmom dovode ove najbolje žene u njihove mračne jazbine?

Zbilja, šta se to dešava i ima li vam pomoći?

13.10.14 | 0 komentara

Mozak kao ubačeni element

Written By Teza Antiteza on 7.5.14. | 7.5.14

Jedan moj prijatelj kaže sljedeće: „Mozak..to je čudo. Mozak je zapravo kamen mudrosti, predmet za kojim ljudi tragaju hiljadama godina. I samim oblikom podsjeća na kamen. Ko otkrije mozak i nauči da ga koristi-stiče ogromnu moć“.

Zaista, čovjek koristeći mozak počinje da shvata sebe i svijet i prirodu oko sebe. Svoju ličnost, potrebe i motive dovodi u sklad sa spoljašnjim svijetom. Svoje interese dovodi u korelaciju sa interesima drugih, kao i prirodnim pojavama. Time u značajnoj mjeri eliminiše brojne konflikte u koje inače upadaju iracionalni ljudi, odnosno ljudi koji ne pronađu taj kamen mudrosti.
Iracionalni ljudi za svaki svoj potez koji je plod njihove nerazumnosti okrivljuju svijet oko sebe, prirodu, Boga, druge ljude..uopšte, sve i svakoga sem samih sebe. Svako uspješan za njih je podvala, kriminalac ili nitkov, jer smatraju da, ako oni nisu uspješni, to niko drugi takođe ne može da bude sem ukoliko nije riječ o nekom podlacu. 

Kod kolektiviteta, pa i cijelih nacija, čija kultura (kultura je za naciju isto što i karakter za pojedinca) odbacuje racionalizam kao nešto satanističko i pokvareno, prirodno dolazi do stvaranja obrazaca razmišljanja i ponašanja koji odbacuju samokritiku kao jedini način učenja, razum kao podvalu đavla i materijalno kao njegovo glavno oružje. Takvi kolektiviteti, odnosno nacije, postaju nalik sektama u kojima jedan harizmatični vođa i njegovi prvosveštenici sistemski i kontinuirano vrše psihozu nad članovima sekte koji potpuno "menjaju dan za noć", odnosno koji više ne mogu da prihvate realnost onakvom kakva ona zbilja jeste i počinju da kreiraju kvazirealnost koja im odgovara da bi mogli da prežive sa koliko-toliko osjećaja samopoštovanja. Tako, počinju se tražiti razlozi za evidentne neuspjehe u svemu i svačemu, samo ne u sebi. Spoljašnji svijet se posmatra kao otjelotvoljenje Zla a članovi sekte kao jedina Božija djeca, koja su i dalje na njegovom putu i koju zbog toga spoljašnji svijet želi da uništi.

Tu leži osnovni problem kod svake sekte, pa i kod ove naše, jer ona odbacuje mozak-kamen mudrosti, a što jeste glavni dar čovjeku od Tvorca. Takođe, zaboravlja da je Tvorac stvorio materijalni svijet da služi čovjeku, a ne đavolu. Odnosno, da se samo radom i materijalnim napretkom čovjek duhovno uzdiže.


Sekta odbacuje rad, kapitalizam, višak proizvoda, trgovinu i materijalni progres kao kategorije koje su dobre i poželjne. Sekta kreira sopstveni sistem vrijednosti koji treba da štiti članove sekte od pomenutih manifestacija Zla. Logično, takav novi sistem nikad ne može uspjeti, no to vođe sekte ne brine jer po njihovom učenju sekta ionako mora da propadne da bi tek po smrti i propasti zapravo vaskrsla.

Prateći tu logiku, moglo bi se reći da prvosveštenici sekte i sam mozak posmatraju kao đavolju podvalu. Zato poručuju pripadnicima sekte da vjeruju samo u ono što je nevjerovatno, jer tu leži spas. Um je varka, a iluzija je smisao, baš zato što to nema nikakvog smisla, kažu oni.

A vjernici prihvataju šta im se kaže. 
7.5.14 | 0 komentara

Akcija "Mladići protiv nasilja"

Written By Teza Antiteza on 14.11.13. | 14.11.13

Na Jahorini se danas i sutra (14. i 15. novembar) održava konferencija "Mladići kao saveznici u zaustavljanju nasilja: aktivizmom do transformacije maskuliniteta" čiji je organizator CARE International Balkans zajedno sa svojim partnerima. Sale Ostojić, ljudina i drugarčina, član banjolučkog Perpetuum Mobile koji je takođe podržao ovu akciju, skrenuo je Tezi-Antitezi pažnju na aktivnosti koje on zajedno sa svojim saradnicima poduzima u cilju sprečavanja nasilja na ovim nesrećnim prostorima. Naravno, T-AT se priključuje njihovoj misiji i želi da pruži svoj skroman doprinos širenju svijesti među mladim ljudima o potrebi suočavanja sa svepristutnim nasiljem koje je, nažalost, postalo uobičajen način ne samo "rješavanja" problema nego i-komunikacije.

Povodom ove konferencije članovi Asocijacije XY prošetali su Sarajevom sa povezom na očima šaljući tako jasnu poruku-pred nasiljem ljudi ovdje uglavnom zatvaraju oči. Sve dok se i sami ne suoče s istim, kad stvari već izmaknu kontroli.

Nasilje je, naravno, globalan fenomen koji nije zaobišao Balkan, za razliku od mnogih drugih pozitivnih globalnih procesa. U tom smislu odnosni projekat prevencije nasilja sprovodi se širom regije, u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Beogradu, Zagrebu, Kosovskoj Mitrovici i Prištini. Podršku aktivnostima od kojih je sačinjen projekat dala su nadležna ministarstva, razne nevladine organizacije i, što je najvažnije, mnogi roditelji i sama omladina.

U protekloj godini, zaključno sa 1. novembrom 2013. godine, partnerske organizacije implementirale su više od 1000 edukativnih radionica prema metodologiji 'Program M' vršnjačke edukacije, na kojim je prisustvovalo 5,524 mladih ljudi. Implementirano je 707 kampanja u preko 30 gradova u regionu, a u njima je učestvovalo 14,000 mladića i djevojaka. Takođe, tu je i sedam ljetnih kampova u kojim su se djevojke i mladići učili vještinama nenasilne komunikacije, liderstva, zdravih životnih stilova i rodne ravnopravnosti.

Ljudi, nastavite da gađate. U prave mete, kao i do sad.

14.11.13 | 0 komentara

Kupovina telefona: efikasnost, ekonomičnost, estetika

Written By Teza Antiteza on 27.8.13. | 27.8.13

Naslov definiše okvir ovoga teksta. Ukoliko želite da kupite mobilni telefon vjerovatno ćete se voditi ovom logikom koja predstavlja zapravo racionalan izbor većine nas. Dakle, želimo da kupimo novi mobilni i ne želimo da pogriješimo pri toj kupovini. Kriterijumi su jasni: za cijenu primjerenu svom džepu želimo nešto što će biti kvalitetno ali i što će ispunjavati određene uslove koji se tiču naših estetskih kriterijuma. Prosto, čovjek nije samo racionalno biće, on je i biće koje ima tu unutrašnju, izuzetno živu i jaku potrebu za Lijepim.

Suočen sa ovakvim koordinatama koje su definisali pomenuti uslovi odlučio sam se da pregledam šta to nudi moj mobilni operater, M:tel. Ukoliko ste i vi pretplatnik iste kompanije a niste već iskoristili pogodnost da uz svoj tarifni model izaberete neki mobilni uređaj ili ukoliko vam ističe ugovorni period možete proučiti šta to ova kompanija nudi svojim korisnicima kad su ovi aparati u pitanju. Iako sam duduk za te tehničke džidžamidže ovo su neke osnovne konture research-a koji sam uradio za svoje sopstvene laičke potrebe.

Odmah da pređem na samu stvar: telefon koji sam izabrao jeste Huawei G510. Svidio mi se na prvi pogled a ja sam čovjek koji uvijek reaguje na prvu. Ipak, ovaj put sam provjerio i o kakvim tehničkim karakteristima se tu radi a koje su meni kao korisniku bitne. Rezultati su sljedeći: Ukoliko se odlučite da sklopite ugovor sa M:telom cijena ovog telefona iznosi jednu KM za sve tarifne modele izuzev tarifnog modela Moj MIX 15 kad je cijena 149 KM. Da biste stekli kompletniji uvod u visinu cijene ovog telefona zahvalno je pozabaviti se komparativnim modelom. Naime, cijena ovog istog telefona za one koji potpisuju ugovor sa BH Telekomom u zavisnosti od tarifnog modela iznosi od 1,17 KM pa do 369,33 KM. Prema tome, uočljivo je da je M:telova ponuda povoljnija u ovom segmentu više od 100%. Ušteda koja svakako nije beznačajna. Jer, najskupllja varijanta kad pričamo o M:telovoj ponudi za ovaj telefon iznosi 149 KM a sve ostale tarife su jedna KM, dok je kod BH Telekoma ta ponuda stepenasta i kreće se od pomenutih 1,17 KM preko 172,77 KM, 285,09 KM i 369,33 KM. Iako priznajem da su me oduvijek intenzivno smarala ovakva istraživanja (kažem, reagujem na prvu) ovaj put pokazala su se izuzetno korisnima. Zadovoljan sam onim što sam odlučio da uzmem.

E sad, ukoliko niste fan ovog telefona pomenuću još tri uređaja koja su mi bila u užem izboru, odnosno pomenuću simbolično i prve pratilje ove svoje misice, jel`.

 1. Nokia Lumnioa 820

Odličan telefon, odlična cijena ako sklapate ugovor s M:telom imajući u vidu kolika je njegova cijena u slobodnoj tržišnoj prodaji. Zavisno od tarife pričamo o sljedećim ciframa:

 • Moj MIX 15: 549 KM
 • Moj Mix 25: 399 KM
 • Moj MIX 30: 299 KM
 • Moj MIX 50: 49 KM
• Moj MIX 80: 1 KM

Ako ponovo konsultujemo komparativni metod opet dolazimo do zaključka o izuzetnoj povoljnosti ove M:telove ponude. Naime, cijene istog ovog telefona u BH Telekomu za odgovarajuće tarife u njihovoj ponudi su sljedeće:
 • Mini 15: 910,1 KM
 • Midi 30: 825,92 KM
 • Maxi 50: 713,60 KM
 • Mega 100: 432,80 KM

Say no more. Cifre sve govore.

2. HTC ONE (M7) 

Priznajem, ovo je bio moj drugi izbor. Opet priznajem, odnos cijene mog drugog i prvog izbora s jedne, te odnos momenta kvaliteta i estetike, s druge strane, prevagnuo je u korist prvoga. No, nema nikakve dileme da je HTC One odličan telefon i da nećete pogriješiti njegovim kaparisanjem. Pređimo odmah na stvar-cijene u zavisnosti od tarifnih modela u poređenju sa cijenama BH Telekoma:

 - M:tel-Moj MIX 15: 1199KM; BH Telekom-Mini 15: 1152,94 KM
 - M:tel-Moj MIX 25: 999KM; BH Telekom ne poznaje ovaj tarifni model
 - M:tel-Moj MIX 30: 949 KM; BH Telekom-Midi 30: 1068,70 KM
 - M:tel-Moj MIX 50: 599 KM; BH Telekom-Maxi 50: 956,78 KM
 - Mtel-Moj MIX 80: 99 KM; BH Telekom-Mega 100: 675,58 KM

 3. Samsung 18190 Galaxy SIII mini 

Fenserica, ipak veoma simpatičan telefon i uz to, što je najbitnije, kako kažu njegovi korisnici, veoma pouzdan. Uz to, finansijski prilično prihvatljiv što svakako ima svoju težinu. Naravno, govorim o varijanti potpisivanja ugovora sa M:telom jer je inače komercijalna vrijednost ovog telefona znatno viša. Da ne smaram sa ponavljanjem ovih tarifnih modela (već ste ih skapirali a možete i ponovo gore da ih pogledate, cijene ovog telefona u M:tel ponudi zavisno od tarifnog modela kreću se od jedne konvertibilne marke za tarife Moj MIX 50 i Moj MIX 80, odnosno 249, 349 i 499 KM za ostale tarifne modele prema njihovoj gore navedenoj kategorizaciji i redoslijedu. I u ovom slučaju M:tel je znatno povoljniji od BH Telekoma budući da su cijene kod ove druge kompanije kreću od 15,73 KM, 220,88 KM, 333,20 KM do 417,44 KM.

Nadam se da će vam ovaj tekst koristiti prilikom vaše potrage za `idealnim mobilnim telefonom`. Ponavljam, iako dosadan, proces detaljne analize ponude na tržištu itekako je koristan i svodi mogućnost greške pri izboru na minimum. Pri tom, uvijek ćete (ali uvijek) jeftinije proći kad nešto prethodno temeljno proučite. Vrlo važna lekcija koju ćete najbolje naučiti ako se prethodno dobro zeznete. Ali, što kažu, pametan uči na svojim a pametniji na tuđim greškama.
27.8.13 | 0 komentara

Želiš sadržaj putem mejla?

Prijatelji Teze-Antiteze