"Novi internet"-šansa za ekonomije u razvoju i šansa za svakog od nas

Procjena Boston Consulting Group da će razvoj interneta u zemljama u razvoju omogućiti da "web ekonomija" participira i do 8% od ukupnog GDP-a svakako predstavlja jasnu i javnu potvrdu "klik-revolucije" koja je već počela da se dešava i čiji smo živi svjedoci.

Naime, u BCG-u smatraju da će 2016.godine tri milijarde ljudi na planeti koristiti internet (2010. korisnika interneta u svijetu bilo je 1,9 milijardi). Dakle, skoro polovina čovječanstva biće onlajn, komuniciraće međusobno, djeliti slike na fejsbuku i drugim društvenim mrežama. Mnogi će iskoristiti priliku i da se poslovno povežu. Cifra je zaista impozantna: zamislite poslovni seminar koji na jednom mjestu u isto vrijeme okuplja tri milijarde potencijalnih klijenata. Nevjerovatno, zar ne?

Kad znamo da su stanovnici razvijenih zemalja već uveliko onlajn, jasno je da će se navedeni rast korisnika interneta, prije svega, odnositi na zemlje u razvoju. To su ljudi koji ulaze u salu. I ne samo to-oni sa sobom donose novi entuzijazam, novu energiju koja onima koji su unutra već dugo zasigurno ponestaje.

U BCG-u cijene i da će privreda i poslovi u narednih pet godina biti "fundamentalno izmjenjeni". Logično-ako imamo u vidu aktuelnu ekonomsku krizu, ako znamo da su sve velike recesije u istoriji označavale novi ekonomski početak, odnosno novu strukturu privrede (pa i načina života), normalno je očekivati da su znatne promjene ne samo potrebne, nego i prirodne. Jednostavna činjenica: ako je gorivo sve skuplje i ako ga je sve manje, a ako je pri tom i ekološki sporno, a mi i dalje trebamo komunikaciju, nije li nešto najprirodnije da se sve više koristi internet tehnologija koja zaista spaja i povezuje ljude s najrazličitijih i najudaljenijih meridijana, i to u sekundi?

S druge strane, koliko god se vlade trudile da ograniče tu ludačko-spontanu anarhiju na netu, on će uvijek imati tu dozu izraženije slobode, nego što to sa sobom nosi komunikacija u RL. A kad znamo da je čovjek najkreativniji tamo gdje je najmanje stega i pravila, odnosno da je ekonomija najprosperitetnija tamo gdje ima manjak pravila, a višak kreativnosti i komunikacije, opet je logično da upravo web ekonomija bude next thing to be, odnosno da ona generiše razvoj privrede dvadeset i prvog vijeka. 

USPON "NOVOG INTERNETA"


Da, u BCG-u tako to zovu. Ključne karakteristike "novog interneta", odnosno razvoja internet tehnologije u narednom periodu biće sljedeće:


  • net neće biti više samo zabava bogatih, kao na samom svom početku, nego će biti pristupačan većini
  • okretanje od razvijenih ka tržištima u razvoju
  • mobilni telefoni sve više će mjenjati kompjutere (manji su, funkcionalniji i radiće u principu sve za šta kompjuter služi prosječnom korisniku);
  • Pasivni neće više biti tako pasivni, već će početi da igraju sve izraženiju ulogu
Kad se sve to ima u vidu, kad su suvi fakti da već danas na tržištu lakše preživljavaju kompanije koje pametno koriste internet, odnosno kojima on služi ne samo za reklamiranje i ponudu svojih roba i usluga, nego i za aktivnu i dvosmjernu komunikaciju sa svojim klijentima i potrošačima, ne treba biti posebno pametan i shvatiti svu relevantnost predviđanja BCG-a. 

Za nerazvijene i male zemlje, kakva je i naša, internet zaista jeste sjajna stvar i sredstvo koje omogućuje ubrzan razvoj i napuštanje hronične zaostalosti. On nam je omogućio da se koliko-toliko povežemo sa civilizacijom i prije nego što je ovaj prostor počeo polako da se otvara prema svijetu. On otvara ona vrata koja bi inače jedino skupe procedure i novac mogli da otključaju.

ZANIMLJIVO NA NETUUčitava se...

Čitaoci kažu

Powered by Disqus

Copyright © / Teza-Antiteza.

Template by : Urang-kurai / powered by :blogger