Gedže su potpuno nebitne

Komentator Miša komentarisao je tekst Zašto je kod nas sve više blogova.


Moja reakcija na ovaj komentar bila je sljedeća:


Nema tu previše dilema. Jasno je da demokratija, shvaćena kao mogućnost mase da nešto odlučuje i da je bitna, apsolutno ne postoji, nikad nije postojala, nikad i neće da postoji i to je dobro. Kad bi svi u društvu odlučivali, to bi značilo da se pita i pedofile, i narkomane, i maloumnike, i klošare, pa i otvorene budale, neradnike, razbojnike i bitange. Demokratija postoji tamo gdje se odlučuje o pitanjima o kojima su zainteresovana lica koja imaju zajedničke interese, upućena su jedni na druge i na sličnom su statusnom nivou. To niste čuli u medijima i niste učili u školi, ali to je tako i to je nesporno. Oslobodite se iluzija.

Prema tome, javno mnjenje ne kreiraju prosječni i ispodprosječni. Kreiraju ga decision maker-i, inteligentni, klučni igrači. Ako takvih nema u nekom društvu ili su oni na marginama, onda javno mnjenje u takvim sredinama jeste generisano od strane nekoga spolja. U tom slučaju, domaće javno mnjenje liči na čopor pasa koji se glođe oko koski koje im se bacaju.Na kraju krajeva, to je prosta logika. Svaka ideja, svaka misao nastala je isključivo u pojedinačnim glavama. Nije sporno da su ljudi razgovarali o onome što im je padalo na pamet, da su u komunikaciji sa drugima izlagali kritičkom sudu svoje misli, te da su tako one bivale razvijane i postajale su često i vrijednosni, naučni ili neko treći obrasci referentni za društvo u cjelini. Ali, nikad se nije desilo da su ljudi tako sjedili u nekom krugu, pored vatre, telepatski razmjenjivali ideje i dolazili do zajedničke ideje.

Nikad.

Shodno tome, dobre ideje, projekti, dostignuća nastaju tamo gdje ima pametnih. A tamo gdje se ferma gedža, tamo se ne ferma nikoga. I zaista, šta može da pametno osmisli neko ko je konzument Grand kulture? Ništa.

Političari koji se vode za gedžama postaju potpuno irelevantni u globalnom kontekstu. Problem ove sredine je što nema ni kvalitetne elite koja bi generisala procese. Logično, ono što je bilo pametno izginulo je u ovim silnim ratovima, prognano je iz zemlje ili je samo emigriralo.

Zato je domaće javno mnjenje osuđeno na to da mrzi vanjski svijet zato što shvata da je ono potpuno nebitno i da ništa ne odlučuje. Ali, to je veoma dobro što je tako.

Rale71


ZANIMLJIVO NA NETU

Učitava se...

Čitaoci kažu

Powered by Disqus

Copyright © / Teza-Antiteza.

Template by : Urang-kurai / powered by :blogger