Novinari vs internet novinari ili ko će u budućnosti više da zarađuje

U jučerašnjem tekstu koji se bavio i poslovima budućnosti navedeno je da je, između ostalog, unosna profesija budućnosti i internet novinarstvo. Kad sam čitao o tome, priznajem, bio sam ne malo iznenađen. Ok, programeri, kreatori svemirskih uređaja i igrački i slična bratija svakako se i čine kao logičan izbor kad razmišljate o next thing to be što se tiče poslova koji će u budućnosti biti najunosniji. Ali, internet novinari? Hmm.

Prvo o čemu se razmišlja jeste da li se to zapravo odnosi na blogere? Internet novinari, u principu, jesu blogeri, ali nisu svi blogeri internet novinari. Postoje blogeri koji pišu isključivo o nekim temama koje se tiču njih samih i u njihovom slučaju najbolje važi ono doslovno prevođenje termina blog-lični dnevnik. Oni ne pišu o stvarima izvan opsega tematike svog bloga, ili to čine izuzetno. Stoga oni nemaju posebne veze s onlajn novinarstvom.

S druge strane, ako novinarstvo posmatramo u užem smislu, kao profesiju koja ima svoja pravila igre, za koju se ide na posebne studije i napreduje prema posebnim kriterijima-onda je malo koji internet novinar (u smislu blogera koji piše o temama koje se odnose na javno mnjenje i javnost, bar u određenom stepenu) zapravo imalo novinar. Teško da ćete naći previše blogera koji pišu one reportaže iz svog grada ili koji prenose vijesti o određenim događajima. Ne. Kad govorimo o internet novinarima, blogerima, onda mislimo na ljude koji pišu o temama za koje su zainteresovani i konvencionalni mediji i njihovi novinari, odnosno kojie obrađuju i jedni i drugi, s tim da blogeri o tim temama pišu više vođeni svojim subjektivnim stavovima, koje i ne kriju, dok klasični novinari i njihove medijske kuće pokušavaju da se predstave kao objektivni. Pored više novca na raspolaganju i postojanja trenutnog šireg uticaja na strani mejnstrim medija, ovo je ključna i osnovna identifikaciona razlika između blogera i novinara.

E sad, vratimo se na početnu dilemu: zašto je internet novinarstvo posao budućnosti, dok je klasično novinarstvo takoreći već danas na izdisaju?

Prije par dana na ovom blogu objavljen je tekst o problemima koji prate domaće medije. Oni su, prije svega, zavisni i neobjektivni, iako licemjerno tvrde suprotno. Naravno, čast izuzecima, postoje i dalje odlični, časni, nekorumpirani i veoma hrabri novinari. Ali, takvih medija kod nas nema. To je osnovni razlog prave male invazije blogova kod nas. Prosto, ljudi su se okrenuli alternativnim metodama komunikacije i prenošenja stavova. Nije previše drugačije ni u ostatku svijeta-klasični mediji svuda imaju svoje glavne finansijere i oni teško, a štampani pogotovo, mogu da tržišno preživljavaju, odnosno da žive od toga što će ih kupovati građani. Odnosno, činjenica je da dramatično padaju tiraži novina u svijetu, a sve je manje i povjerenje koje kod građana uživaju televizije.

Novine su prinuđene već danas da se prebacuju na onlajn izdanja. Prihodi od oglašavanja na onlajn izdanjima stižu i prestižu one `na papiru`. I ovo je jedan od ključnih aspekata priče, jer tako dolazimo do toga otkud pare, odnosno zašto će u budućnosti internet novinari tako dobro da zarađuju. Poenta je jasna: zato što će imati proizvod koji će biti čitan, koji će biti izuzetno jeftin za samu tehničku izradu, te će "samo" biti potrebno da imaju ono što je potrebno u glavi (i na jednom drugom mjestu dole ispod). Čitanost tih novih medija, blogova i portala, usloviće nastavak pada čitanosti klasičnih štampanih medija, a razvojem video i lajv formi na samim blogovima i portalima padaće i rejting televizija. Sve to u finalu će dovesti do transfera finansijskih sredstava za oglašavanje s mejnstrim na nove medije. I to je ta matematika.

Nove `medijske zvijezde` rađaće se dosta lakše nego prije. Nekad je bilo potrebno da imate veze u novinarstvu, da vas gotivi urednik, da imate dobre konekcije sa zanimljivim sagovornicima, da imate dobre izvore-i da preživite četrdesetu. I sve to najčešće nije novinarima, pogotovo u štampanim medijima, donosilo bilo kakvu sprektakularnu zaradu, iako su oni kvalitetni i hrabri to itekako zaslužili, s obzirom na nespornu važnost svog posla i rizik koji su prihvatali. Ovako, brzina komunikacije, virtuelnost, nepodnošljiva lakoća buzz-a i neuhvatljivost novih mikro-medija i internet novinara koji će nicati poput gljiva poslije kiše dovešće do toga da je prosto nemoguće kontrolisati sve to ukoliko imate takvu ambiciju i pri tom ste u upravnom odboru neke moćne kompanije ili na visokoj državnoj poziciji, a što vam danas ne predstavlja poseban problem.

Naravno, srazmjerno vrtoglavom rastu kvantiteta ne treba očekivati i direktno proporcionalni rast samog kvaliteta u novom novinarstvu. Činjenica da će se time svi baviti, da će svi pisati, logično povlači da će kvalitet biti razvodnjen i da će tu biti svega, baš kao što ima i danas svega među blogerima. Ali, svega ima i u klasičnim medijima. Imate i svakakvih novinara. To je prosto tako. Ono što jeste istinski novo i što jeste revolucionarno jeste da će sloboda biti veća, da će biti mnogo lakše ispoljiti kreativnost i napraviti dobar rezultat ako imate volju, energičnost, kreativnost i hrabrost. To danas fali i zato je internet novinarstvo toliko obećavajuće.

ZANIMLJIVO NA NETU
Učitava se...

Čitaoci kažu

Powered by Disqus

Copyright © / Teza-Antiteza.

Template by : Urang-kurai / powered by :blogger